17.9
2.9

1

הפסוק בספר משלי אומר: "בית והון נחלת אבות, ומה' אשה משכלת" (יט, יד). ישנה הנפש השכלית וישנה הנפש האלוקית. מטרת השיעורים היא לגלות את האלוקות, ההשכלה האלוקית שבנפש. עשייה היא תפקוד הגוף, הוויה היא תפקוד הנפש. התפתחות הנפש אינה תלויה בעשייה, בפעולות ה...

1

בדרך הנלמדת כאן מתעסקים רק בשלילה של האדם, והרי יש בזה סכנה של נפילה לייאוש. אם כן מהיכן שואבים שמחה וחיות לעבודת השם?  ...

בקרוב

בקרוב בע"ה נעלה לאזור השאלות מגוון שאלות ותשובות....

בקרוב

בקרוב בע"ה נעלה לאזור השאלות מגוון שאלות ותשובות....

בקרוב

בקרוב בע"ה נעלה לאזור השאלות מגוון שאלות ותשובות....

שאלה 2

בקרוב בע"ה נעלה לאזור השאלות מגוון שאלות ותשובות....

שאלה ראשונה

בקרוב בע"ה נעלה לאזור השאלות מגוון שאלות ותשובות....

רכישת שיעורים ישירות למייל!


היכן ניתן להגיע לשיעורים?

ירושלים, בית הרבנית, ימי חמישי בע...

designed by shanita
develop by bdb